Čistěnie komínov Martin

Tradícia

Kominár je už oddávna symbolom šťastia a prastará tradícia tradovala, že pri pohľade na kominára si bolo treba chytiť gombík. Kedysi kominár vymetal komíny so železným závažím, drôtenou kefou a lopatkou a staral sa o to, aby to, čo má pod sebou, správne horelo, hrialo a bafkalo a nešpinilo viac ako sa patrí.

Dnes stretnúť kominára na ulici je pomerne veľká vzácnosť. Kedysi tiež platil nepísaný zákon, že v dome, kde kominára zastihol večer, mu domáci museli ponúknuť nocľah a nesmeli ho poslať preč za žiadnych okolností.
Na Slovensku sa kominárstvom živí takmer dvesto kominárov. Dokonca sú medzi nimi aj ženy-kominárky, čo je dôkazom toho, že kominárčina sa u nás stále dedí z pokolenia na pokolenie. Tradície dokonca hovoria, že po smrti kominára má pokračovať v remesle jeho manželka.

Kominári prišli k nám z Talianska, kde mali veľmi vážené kominárske rody, a to najmä v oblasti Milána. Z talianskeho "camini", slova označujúceho pec, pochádza aj názov remesla.
Na Slovensku sa toto remeslo začína rozvíjať od začiatku 18. storočia. Kominárski majstri sa začali združovať okolo roku 1919.
V roku 1922 vzniká Zväz kominárskych majstrov Slovenska a Podkarpatskej Rusi.
V roku 1931 na Valnom zhromaždení zväzu kominárov na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi si zvolili svojho zástupcu do živnostenskej krajinskej rady. Do tejto rady bol vymenovaný Ladislav Michaeli kominársky majster zo Žiliny, ktorý hájil záujmy kominárov.

Postavenie kominárov je upravené zákonom č.161 z roku 1998, tento zákon upravuje zriadenie, postavenie, pôsobnosť a organizačnú štruktúru Komory kominárov Slovenska. Komora je samosprávna neštátna stavovská inštitúcia, ktorej poslaním je presadzovať a chrániť práva a oprávnené záujmy svojich členov a ochraňovať ich stavovskú česť.

Firma KARAK ponúka:

  • kontrola a čistenie komínov Martin a okolie
  • revízie komínov Martin a okolie
  • vložkovanie komínov Martin a okolie

Za väčšinou požiarov rodinných domov nestojí príroda, ale ľudská nezodpovednosť. Záleží od rozhodnutia majiteľa stavby, či využije všetky možnosti, aby sa takejto nepríjemnej udalosti vyhol a nenechal nič na náhodu. Aj pre takéto prípady sme tu my a ponúkame tie najkvalitnejšie služby a profesionálny prístup v oblasti kominárstva.

Neustále skvalitňujeme a vylepšujeme naše služby a prístup k zákazníkom, čoho dôkazom je rastúci počet spokojných zákazníkov. Ak chcete medzi nich patriť aj Vy, obráťte sa na nás a využite naše služby. Sme Vám s radosťou k dispozícii.

Sme aktívnym členom Komory Kominárov Slovenska.